English
   
KOMITETI KONFERENCIJE MNGO Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA

Polja interesovanja Komiteta za ljudska prava su:

 1. Praćenje poštovanja Evropske konvencije o ljudskim pravima, Evropske socijalne povelje i drugih relevantnih instrumenata
 2. Obrazovanje o ljudskim pravima
 3. Zaštita branilaca ljudskih prava
 4. Nacionalne manjine
 5. Romi i Sinti
 6. Borba protiv ksenofobije, rasizma, anti-Semitizma i Islamofobije

Komitet pokriva građanska, politička i socijalna prava. Njegova uloga je da prati sprovođenje glavnih dokumenata Saveta Evrope i mehanizama za monitoring. Primenjuje, uglavnom, pravni pristup.

Komitetom predsedava:
Gabriel Nisim (delegat Svetske katoličke asocijacije za komunikaciju – SIGNIS)

Potpredsednica komiteta:
Brižit Kan (delegatkinja Međunarodnog saveta B’nai B’rith – ICBB)

 

KOMITET ZA CIVILNO DRUŠTVO I DEMOKRATIJU

Polja interesovanja Komiteta za civilno društvo i demokratiju su:

 1. Promovisanje organizovanog civilnog društva
 2. Praćenje instrumenata koji uređuju pravni status NVO
 3. Odgovornost i transparentnost političkih institucija i učešće građana
 4. Promovisanje demokratskih standarda
 5. Mir i rešavanje sporova
 6. Loaklna i regionalna demokratija

Komitetom predsedava:
Antonela Valmorbida (Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju – ALDA)

Komitetom ko-predsedava:
Vejsel Filic (COJEP International – Multi-kulturni omladinski savet)

 

KOMITET ZA KULTURU, NAUKU I OBRAZOVANJE

Polja interesovanja Komiteta za kulturu, nauku i obrazovanje su:

 1. Formalno i neformalno obrazovanje
 2. Doživotno učenje
 3. Nejednake mogućnosti za pristup obrazovanju
 4. Interkulturni i među-religijski dijalog
 5. Umetnost
 6. Nasleđe
 7. Pitanja koja se bave omladinom

Komitetom predsedava: 
Eduard Jagodnik (Evropska federacija škola – FEDE)

Komitetom ko-predsedava: 
Sabina Roman (Institut Robert Šuman za Evropu)

 

KOMITET ZA ODRŽIVI TERITORIJALNI RAZVOJ

Polja interesovanja Komiteta za održivi teritorijalni razvoj su:

 1. Indikatori održivog razvoja
 2. Urbana transformacija
 3. Ruralni svet
 4. Transport i mobilnost (usluge, dostupnost i putarina)
 5. Razvoj i prostorno planiranje gradova i sela
 6. Životna sredina (klimatske promene, prirodni izvori, zagađenje, prirodni i industrijski rizici)

Komitet pokriva sve dimenzije održivog razvoja: ekološku, ekonomsku, socijalnu i kulturnu. Uglavnom prati socijetalni pristup.

Komitetom predsedava:
An-Mari Ševano (Međunarodna federacija za prostorno planiranje – IFHP)

Komitetom ko-predsedava:
Georg Mešig (Asocijacija evropskih mreža nastavnika geografije – EUROEGO)

 

KOMITET ZA SOCIJALNU KOHEZIJU I ISKORENJIVANJE SIROMAŠTVA

Polja interesovanja Komiteta za socijalnu koheziju i iskorenjivanje siromaštva su:

 1. Blagostanje i radne politike
 2. Ekstremno siromaštvo
 3. Zdravlje
 4. Pitanja koja se tiču porodice
 5. Ljudi sa smetnjama
 6. Stariji ljudi
 7. Migracije, integracije i zajednički razvoj
 8. Etičko finansiriranje, fer trgovina

U Zapadnoj Evropi, opadajuća nezaposlenost nije u osnovi praćena smanjenjem siromaštva, već se šire nejednakosti u primanjima i povećava se broj ljudi koji živi ispod granice siromaštva. U isto vreme, problemi u snabdevanju hranom guraju cele zemlje u glad. Ekspertize međunarodnih NVO, koje su veoma aktivne u ovim oblastima, su dragocene - NVO imaju primere najbolje prakse da prenesu i rešenja da ponude.

Ovo je područje gde je odgovornost međunarodnih NVO veoma značajna.

Komitetom predsedava:
Irene Donadio (Međunarodna asocijacija za planirano roditeljstvo - Evropska mreža - IPPF-EN)

Komitetom ko-predsedava:
Antonina Nikolaevna Daškina (Međunarodna federacija socijalnih radnika Evrope - IFSW)

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-