English
   
DEMOKRATIZACIJA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

AKADEMIJA MALIH GENIJA – TESLA GENIUS (2016)

Projekat AKADEMIJA MALIH GENIJA – TESLA GENIUS je podržan od strane Fondacije Novak Đoković. Nosilac projekta je Energetski inovacioni centar TESLIANUM a partneri su Asocijacija CIVIS, Dečji kulturni centar Beograd i Fondacija za mir i rešavanje kriza. Projekat traje od novembra 2015. godine do decembra 2016. godine.

Opšti cilj projekta

Unapređenje svesti dečije populacije u Srbiji o Nikoli Tesli i značaju nauke inovativnom metodom zasnovanom na tehnikama Nikole Tesle.

Specifični ciljevi:

 • stimulisanje kreativnosti kod dece,
 • promovisanje zdravih životnih i ličnih vrednosti kod dece,
 • promovisanje etičkih principa kod dece,
 • motivisanje dece za učenjem,
 • upoznavanje dece sa životom i delom Nikole Tesle,
 • inspiracija za uspeh po ugledu na Novaka Đokovića.

Opis projekta

Projekat je zasnovan na dve finalne aktivnosti:

I) RADIONICA-IGRAONICA „TESLA GENIUS“
Radionica/igraonica Akademija malih genija TESLA GENIUS ima za cilj da deca maksimalno razviju svoje psihofizičke sposobnosti i kapacitete, kao i da unaprede način razmišljanja usvajanjem pravilnih tehnika pamćenja, pogađanja, sagledavanja, disanja i ishrane, jednom rečju: umovanja. Radionica traje ukupno 60 minuta, i strukturisana je na sledeći način:

 • Radionica počinje uvodnim izlaganje sa naznakama deci šta ih očekuje tokom radionice i na koji način očekujemo njihovo aktivno učešće.
 • Nastavljamo 10-minutnim filmom u kome želimo da predstavimo vrednosti, lik, delo i um Nikole Tesle.
 • Kroz Igraonicu od devet nivoa - od kojih svaka traje po 5 (pet) minuta, deca se aktiviraju sa ciljem usvajanja tehnika unapređenja svojih sposobnosti. Ideja je da se deca lagano uvode u matricu pravilnog razmišljanja. Svaki nivo predstavlja jednu igru.
 • To su sledeće igre:
  • umovanje (uvod sa pitanjem: Šta je to Um?),
  • memorije,
  • asocijacije,
  • vizuelizacije,
  • pravilno disanje,
  • uzrok/posledica,
  • fokusiranje,
  • pravilna ishrana,
  • perspektive.

II) TESLIANUM ALMANAH
TESLIANUM Almanah predstavlja edukativni materijal namenjen svim ciljnim grupama, bez obzira na uzrast. Almanah je kombinacija kratkih formi i zabavnih ilustracija sa jasnim edukativnim sadržajem (deo koji objašnjava deci ko je bio Nikola Tesla, zašto je važan za nas, kome je sve Tesla bio i jeste inspiracija u stvaralaštvu, kako se Teslini izumi uklapaju u njihov život danas, da im dočara šta je sve od stvari koje oni svakodnevno koriste poteklo od Teslinih izuma i još mnogo toga). Almanah će ima 72 stranice u formatu koji je pogodan za decu osnovnoškolskog uzrasta. Više o tome kako nabaviti svoj primerak Almanaha, posetite: http://teslianum.com/serbian/projects-1.html

WONET – Women’s Network for Future of Europe (2015)

Gradska opština Savski venac, Beograd, Srbija, u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima u periodu septembar 2015 – jul 2016. godine, realizuje projekat WONET.

Partneri na projektu su:

 • SRBIJA - CIVIS, Beograd; LICEULICE, Beograd; Međugeneracijski volonterski centar, Beograd; SVETLOST, Šabac;
 • HRVATSKA – CESI, Zagreb; TRIM, Hvar; Krapinsko-Zagorska Županija;
 • SLOVENIJA – BiT Planota, Nova Gorica; LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Ilirska Bistrica;
 • ITALIJA – Opština Sandorligo Dolina.

Projekat je odobren u okviru programa Evropske Komisije, Europe for Citizens, strand 2.2 Networks of towns.

Projekat se sastoji od 5 aktivnosti:

 1. Seminar – „Žene i Edukacija“, 22-25.10.2015. godine, Beograd, Srbija
 2. Seminar – „Žene, Politika i Mediji“, 03-06.12.2015. godine, Dolina, Italija
 3. Seminar – „Žene, Zapošljavanje i Socijalna politika“, 25-28.02.2016. godine, Postojna, Slovenija
 4. Seminar – „Žene i Porodična prava“, 14-17.04.2016. godine, Jelsa-Hvar, Hrvatska
 5. Završna konferencija – 12-14.06.2016. godine, Beograd, Srbija

Opšti cilј: Doprinos jačanju i izgradnji kapaciteta žena za političku artikulaciju društvenih problema sa kojima se suočavaju i izgradnja solidarnosti kroz umrežavanje žena na lokalnom i evropskom nivou.

Specifični ciljevi: -povećanje učešća žena u identifikaciji i artikulaciji problema u javnim politikama sa kojima se suočavaju u zemlјama koje su uklјučene u projekat, - kreiranje preduslova za političku artikulaciju problema sa kojima se suočavaju žene kroz stvaranje održive i kvalitetne ženske mreže.

Na svakom seminaru je prisutno po 6 učesnica iz gostujućih zemalja i 12 domaćih učesnica, ukupno 30 učesnica po seminaru. Učesnice mogu biti svih starosnih dobi i mogu se prijaviti za jedan od seminara. Tim učesnica iz svake države u obavezi je da pre seminara, pripremi desk istraživanje na temu seminara i prezentaciju podataka u trajanju od 20 minuta.

Proizvod svakog seminara su 4 foto reportaže, po jedna za svaku državu učesnicu. Foto reportaža formata 2-4 starnice teksta i do 10 fotografija. Ukupno na projektu 16 foto reportaža koje će biti izložene u javnom prostoru na otvaranju završne konferencije. Izložba će nakon Beograda putovati kroz partnerske gradove. Proizvod seminara je i brošura do 50 strana, u tiražu 1000 primeraka. Troškovi prevoza, smeštaja, hrane, materijala, predavača pokriveni su projektom.

Asocijacija CIVIS je na projektu angažovana za sprovođenje aktivnosti izrade vebsajta www.wonet.eu , ažuriranje vebsajta i upravljanje informacijama na društvenim mrežama. Dodatno, za svaki od seminara CIVIS treba sa svoje strane da predloži jednog-dva učesnika i koordinira njihovu pripremu i odlazak na seminar. Vrednost projekta je 77.500 evra.

INFO template WONET (PDF 340 KB)

UPOZNAJ LJUDSKA PRAVA ZA BOLJU BUDUĆNOST (2012, 2013)

Nedostatak svesti u vezi sa pitanjem ljudskih prava, kako na individualnom nivou, tako i globalno posmatrano, inspirisao nas je da realizujemo projekat Upoznaj ljudska prava za bolju budućnost 2012. godine. CIVIS Asocijacija, koja ima participativan status pri Konferenciji međunarodnih nevladinih organizacija u Savetu Evrope, ovom prilikom koristila je edukativnu metodologiju programa za mlade Saveta Evrope.

Cilj projekta je podizanje svesti učenika osnovnih škola o važnosti ljudskih prava i njihovom značaju u svakodnevnom životu, kako bi samostalno pronašli prave načine da odreaguju na izazove sa kojima se suočavaju.

200 učenika sedmih i osmih razreda (uzrasta trinaest i četrnaest godina), kao i njihovi učitelji, iz Vojvodine (Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Ruma, Sombor i Irig) učestvovali su u ovom projektu. Jednodnevni edukativni treninzi koje su vodili pedagozi, gđa Isidora Korać i gđa Tanja Šijaković, održali su se u Hotelu Norcev na Fruškoj gori, koji nam je Elektrovojvodina d.o.o, kao partner na projektu, ustupila na korišćenje.

Tokom 2013. godine u projektu je učestvovalo 175 učenika osnovnih škola iz Šumadije i Pomoravlja (Kragujevac, Jagodina, Aranđelovac, Paraćin i Rača). Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac i Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja svesrdno su podržali projekat. 

Predstavnici Kancelarija za mlade u pomenutim gradovima i opštinama učestvovali su na treninzima, gde su imali priliku da se upoznaju sa metodologijom i primerima dobre prakse koje kasnije mogu da koriste u svom radu. Tom prilikom su učenicima predstavili programe svojih kancelarija.

Ambasada Švajcarske u Republici Srbiji i Savet Evrope prepoznali su ovaj projekat kao važan i značajan za učenike osnovnih škola i podržali su ga dve godine za redom.

ŽIVETI SA RAZLIČITOŠĆU I ISKORISTITI JE (2012, 2013)

Kada smo prvi put pročitali izveštaj Živeti zajedno –  različitosti i slobode u Evropi 21. veka došli smo na ideju da bi bilo korisno i važno predstaviti ga javnosti u Srbiji i omogućiti da bude dostupan svim građanima. Zemlje Zapadnog Balkana često vide Evropu u samo jednom svetlu, a ona danas ima više lica. Iako su dostignuti visoki standardi u mnogim oblastima, evropska društva se suočavaju sa svakodnevnom diskriminacijom, paralelnim društvima koja postoje u našoj neposrednoj blizini, sa legalnim i ilegalnim migracijama, multikulturalnošću, netolerancijom, kao i sa mnogi drugim fenomenima.

U junu 2011. godine Savet Evrope izdao je dokument Živeti zajedno –  različitosti i slobode u Evropi 21. veka, koji je zapravo izveštaj grupe devet eminentnih osoba Saveta Evrope.

CIVIS Asocijacija je organizovala promocije ovog  izveštaja u Beogradu i Novom Sadu, gde je sa studentima poveden razgovor na temu usvajanja kulture ljudskih prava, kao i predstavljanja primera dobre prakse. Smatramo da mladima treba pružiti mogućnost da iskažu svoja i čuju druga i drugačija mišljenja, i da kao bitni i neizostavni akteri u ovom procesu doprinesu osmišljavanju strategija koje će omogućiti da se usklade slobode i razlike. Ovaj izveštaj je odlična polazna tačka za otvaranje dijaloga i podizanja svesti građana Evrope i Srbije.

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu je svesrdno sarađivala sa nama na ovom projektu i ustupila nam pravo na štampanje ovog izveštaja, kao i Ambasada Švajcarske u Beogradu koja je projekat podržala.

Izveštaj možete preuzeti ovde 

LETNJA ŠKOLA DEMOKRATIJE: DA LI JE MOGUĆE IMATI IDENTITET BEZ MRŽNJE I NETOLERANCIJE? (2009)

CIVIS kao koorganizator Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba organizovao je letnju školu demokratije čija je tema Da li je moguće imati identitet bez mržnje i netolerancije? koja je održana 3-6. oktobra na ostrvu Braču (Hrvatska). Više od 35 mladih učesnika i 40 predstavnika NVO-a i akademskih članova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore okupilo se na ostrvu Brač kako bi bolje razumeli tendencije u društvu, kao što su rasizam i šovinizam, i kako bi ih u budućnosti predvideli.

Glavna ideja letnje škole bila je da se između predavača i učesnika razmene mogući izvori zlonamernih oblika identiteta koji uvek ispoljavaju mržnju i netoleranciju, u svojim različitim socijalnim, kulturnim i ekonomskim modalitetima. Jednom kada se razume poreklo određenog identiteta lakše je postati otporan na njegove negativne efekte, maltretiranja i instrumentalizaciju što često dovodi do mnogih iracionalnih sukoba.

Raspravljalo se i o mogućim posledicama negovanja identiteta koji je zasnovan na netoleranciji kao i na postojanju i predlaganju pravnih mehanizama koji bi mogli da se koriste i razviju kako bi se suprotstavili stvaranju takvih identiteta. Moguće vladine i nevladine politike su, takođe, bile predmet razgovora.

KONFERENCIJA - STATUS CIVILNOG DRUŠTVA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNOG REGIONA (2007)

Prilikom održavanja prve godišnje Skupštine, Asocijacija CIVIS je organizovala regionalnu konferenciju Status civilnog društva u zemljama Jugoistočnog regiona. Ovo je bila prilika za razgovor na temu pozicija civilnog društva u regionu koja vodi do određenih zaključaka i preporuka. Govornici su bili: g. Zoran Pusić, predsednik Građanskog odbora za ljudska prava (Hrvatska), i predsednik Asocijacije CIVIS, i g. Miljenko Dereta, izvršni direktor Građanskih inicijativa (Srbija), i član Izvršnog odbora Asocijacije CIVIS. Specijalni gost bio je g. Kiro Gligorov, osnivač i predsednik Fondacije Kiro Gligorov (Makedonija).

Učesnici su diskutovali o moći naših nevladinih organizacija koja se zasniva na mogućnosti da više utiču na međunarodne aktere nego na one unutar svojih zemalja, što se tiče nekih politika. Takođe, razgovaralo se i o moći aktera civilnog društva da utiču na donosioce odluka sa jedne strane, kao i nedostatak ideja i vizija, sa druge strane.

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-