English
   
O nama Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

Asocijacija CIVIS osnovana je 2007. godine od strane predstavnika nevladinih organizacija iz Srbije i Jugoistočne Evrope koji su već bili aktivno uključeni u proces stabilizacije regiona. Imajući u vidu činjenicu da nije postojala zajednička asocijacija koja bi predstavljala interese i pozicije NVO-a iz Jugoistočne Evrope, Asocijacija CIVIS dobila je participativan status pri Konferenciji međunarodnih nevladinih organizacija u Savetu Evrope ubrzo po svom osnivanju. Asocijacija CIVIS je aktivna u procesu ubrzanja evropskih integracija Zapadnog Balkana, u domenu jačanja civilnog društva, ljudskih prava, ekonomije kao i međureligijskog dijaloga. Takođe, obavlja izdavačku delatnost objavljujući knjige i druge publikacije.

CIVIS je aktivan na polju ekonomskog razvoja kao i zaštite životne sredine, kako kroz mrežu svojih članica tako i samostalno. Asocijacija CIVIS je potpisala Memorandum o saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

CIVIS aktivno učestvuje na međunarodnim konferencijama kao što su Religijske, moralne i društveno-političke vrednosti studenata u Srbiji (Beograd, 2013); Mladi u održavanju mira: uloga znanja (Beograd, 2013); Strategijski pravci  razvoja i određivanja pozicije Srbije u savremenim međunarodnim odnosima (Beograd, 2013); I Forum nevladinih organizacija Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (Baku, Azerbejdžan, 2012); IV svetski forum Ujedinjenih nacija Alijansa civilizacija (Doha, Katar, 2011); Briselski ekonomski forum (Brisel, 2011); Proširenje za novi Balkan i Evropsku uniju (Miločer, Crna Gora, 2011); Nacionalno i međuetničko pomirenje, verska tolerancija i ljudska bezbednost na Balkanu (Hrvatska, 2010); Uloga NVO-a u borbi protiv korupcije – prakse i perspektive (Beograd, 2010); Pristupanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, vrednovanje procesa (Dižon, Francuska, 2010).

Članstvo u CIVIS-u je otvoreno za nevladine organizacije, fondacije i građane Jugoistočne Evrope koji dele istu misiju - promovisanje i unapređenje prava svih građana pomenutog regiona uz ostvarenje najviših standarda građanskog društva, podsticanje civilnog dijaloga kako u regionu tako i između regiona Jugoistočne Evrope i zemalja članica Evropske unije.

CIVIS promoviše ideje i vrednosti Evropske unije i Saveta Evrope, podstiče saradnju nevladinih organizacija na ubrzanju procesa pristupanja Evropskoj uniji zemalja koje nisu njene članice i prekograničnu i regionalnu saradnju nevladinih organizacija, opština, privrednih subjekata i građana.

Od januara 2008. CIVIS ravnopravno učestvuje u radu Konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Saveta Evrope koji se odvija na zasedanjima dva puta godišnje. U okviru ove važne međunarodne organizacije nudi se mogućnost saradnje sa blizu 400 asocijacija - članica Konferencije MNVO iz cele Evrope i zbog toga je primarna aktivnost asocijacije CIVIS kontaktiranje i ostvarivanje saradnje njenih članica sa asocijacijama i drugim subjektima iz zapadne i centralne Evrope, razmena dobrih iskustava i praksi i umrežavanje zarad rešavanja globalnih problema. Kako je CIVIS krovna asocijacija i okuplja nevladine organizacije koje često imaju veoma različite oblasti delovanja, učešće CIVIS-a u Konferenciji MNVO se ostvaruje u svim radnim telima:

  • u Komitetu za ljudska prava,
  • u Komitetu za demokratiju, socijalnu koheziju i globalne izazove,
  • u Komitetu za kulturu i obrazovanje i
  • u Transverzalnoj grupi za jednakost polova.

 

MISIJA I CILJEVI

Asocijacija CIVIS okuplja nevladine organizacije, fondacije i građane Jugoistočne Evrope u misiji promovisanja i unapređenja prava svih građana pomenutog regiona uz ostvarenje najviših standarda građanskog civilnog društva, podsticanja civilnog dijaloga kako u regionu tako i između regiona Jugoistočne Evrope i zemalja članica Evropske unije. CIVIS promoviše evropsku ideju i evropske vrednosti, podstiče saradnju nevladinih organizacija zemalja Jugoistočne Evrope na ubrzanju procesa pridruživanja Evropskoj uniji zemalja koje nisu njene članice i prekograničnu i regionalnu saradnju nevladinih organizacija, opština, privrednih subjekata i građana.

NAŠI CILJEVI:

  • Da budemo mesto inicijativa, akcija, susreta, obrazovanja i dokumentacije za sve aktere evropske integracije u civilnom društvu.
  • Da podstičemo postizanje većeg jedinstva zemalja Evrope u cilju očuvanja i ostvarivanja ideala i načela koji predstavljaju njihovu zajedničku baštinu. Ovo je cilj koji je Savet Evrope utvrdio u prvom članu svog Statuta.
  • Da unapređujemo obrazovanje, saradnju i razmenu informacija medju svojim članicama kao i izmedju Civisa i Saveta Evrope, Evropske unije i svih evropskih institucija i organizacija koje teže istom cilju.
  • Da pružamo pomoć svima koji imaju za cilj evropsku integraciju, kao i nevladinim organizacijama regiona u njihovom delovanju i u odnosima sa evropskim institucijama i organizacijama.
  • Da unapređujemo položaj mladih.

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-