English
   
KORISNI Linkovi Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

KANCELARIJE SAVETA EVROPE U REGIONU

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu 
Kancelarija Saveta Evrope u Bukurestu 
Kancelarija Saveta Evrope u Budimpešti
Kancelarija Saveta Evrope u Skoplju
Kancelarija Saveta Evrope u Tirani 
Kancelarija Saveta Evrope u Podgorici
Kancelarija Saveta Evrope u Sarajevu

REPREZENTATIVNE KANCELARIJE EVROPSKE UNIJE U REGIONU

Delegacija Evropske komisije u Srbiji
Kancelarija Evropske komisije u Prištini
Delegacija Evropske komisije u Hrvatskoj 
Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini 
Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori 
Delegacija Evropske komisije u Makedoniji 
Delegacija Evropske komisije u Albaniji 
Reprezentativne kancelarije Evropske unije u Bugarskoj 
Reprezentativne kancelarije Evropske unije u Mađarskoj

INSTITUCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE U REGIONU

Kancelarija za evropske integracije u Beogradu   
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske 
Ministarstvo za evropske integracije Republike Crne Gore 
Direkcija za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 
Sekretarijat za evropski prašanja, Vlada na Republika Makedonija 
Ministarstvo integracija Republike Albanije

SAJTOVI ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REGIONU

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Republike Hrvatske 
Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

REGIONALNE INICIJATIVE

Regionalni savet za saradnju 
Centralnoevropska inicijativa 
Inicijativa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi 
Jadransko-Jonska inicijativa 
Regionalni centar za zaštitu životne sredine u Centralnoj i Istočnoj Evropi 
Regionalni centar za efikasno korišćenje izvora vode i energije

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-