English
   
ekonomski razvoj Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

SCIENTIA – Small CIities Energy efficieNt Territorial Innovative Action (2015)

CIVIS Projekat SCIENTIA – Small CIities Energy efficieNt Territorial Innovative Action finansiran je od strane EU a odobren u statusu "sub-grants" u okviru velikog projekta pod nazivom Advocacy NGOs networks for sustainable use of energy and natural resources in the Western Balkans and Turkey - ETNAR. Period sprovođenja projekta je 01.09.2015 – 01.02.2016. godine. Koordinator projekta je Miloš Radivojević.

Glavni cilj projekta je doprinos u unapređenju i promociji primene Strategije za energetski razvoj RS  do 2025. na lokalnom nivou u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Povećanje nivoa svesti loklanih samouprava u malim gradovima, i građana o važnosti energetske efikasnosti za održivi razvoj;
  • Predstavljanje koncepta energetski efikasnih malih gradova i uticaja njegove primene na lokalnim i centralnim nivoima upravljanja kroz izdavanje specijalnog priručnika;
  • Promocija primera dobre prakse energetski efikasnih malih gradova u Evropi;
  • Prezentovanje analiziranih rezultata Ministarstvu Rudarstva i energetike i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kao i lokalnim samoupravama sa konkretnim predloženim aktivnostima sa lokalnog nivoa.

Očekivani rezultati projekta su: izdavanje priručnika za male gradove, promocija priručnika u 5 malih gradova RS, podsticanje građanskog aktivizma u oblasti energetske efikasnosti,  i isticanje važnosti koncepta energetski efikasnih malih gradova lokalnim samoupravama kroz sačinjen pismeni predlog daljih koraka.

Flajer i poster možete preuzeti ovde

NOVA EKONOMSKA DIPLOMATIJA – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI (2012)

CIVIS Asocijacija je u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja tokom 2012. godine implementirala projekat Nova ekonomska diplomatija – mogućnosti i izazovi

Opšti cilj projekta je povećanje informisanosti, obrazovanja i motivisanosti u društvu, tako da vrednosti nove ekonomske diplomatije mogu biti sagledane na mikro, mezo i makro nivou (države i privrede) kako bi Republika Srbija dostigla bolju poziciju na svetskoj mapi; da se na pravi i razumljiv način objasni kako nova ekonomska diplomatija poboljšava bilateralne odnose, doprinosi povećanju stranih direktnih investicija i robne razmene i predstavlja interes ekonomskih politika koje vodi Vlada; da nadomesti vidljivi nedostatak predstavljanja stručnoj javnosti i medijima mogućnosti koje otvara nova ekonomska diplomatija koja je važna za buduću koordinaciju kontakata i interesa na globalnim i regionalnim nivoima.

Publikacija sa istim nazivom, Nova ekonomska diplomatija – mogućnosti i izazovi, napisana je i promovisana u okviru ovog projekta. Publikacija sadrži 5 uvodnih tekstova istaknutih autora koji su dali odgovor na pitanja koja se tiču definicije, sadržaja i značaja ekonomske diplomatije, pravila funkcionisanja i prednosti ekonomske diplomatije u poređenju sa klasičnom diplomatijom, kao i 15 tekstova ekonomskih diplomata Republike Srbije.

Promocije publikacije su organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru, i to jedna na Univerzitetu u svakom gradu, osmišljena za stručnu javnost i studente svih smerova ekonomije i međunarodnih odnosa, i druga, u saradnji sa Regionalnim privrednim komorama, osmišljena i prilagođena poslovnim ljudima.

Projekat je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (kancelarija u Beogradu), švajcarska Fondacija za mir i rešavanje kriza i Ambasada Republike Azerbejdžan.

PRISTUPANJE ZAPADNOG BALKANA EU – EVALUACIJA PROCESA (2010)

Radionica u Dižonu (Francuska) Pristupanje Zapadnog Balkana EU – evaluacija procesa, organizovana je od strane Bourgogne - Balkans Express Asocijacije, u partnerstvu sa Sciences Po Paris i Evropskom komisijom. Asocijacija CIVIS ponudila je konkretan projekat na temu Ekonomski akteri i proces adhezije – Da li CEFTA može da bude efektivna bez značajne nacionalne reforme? Projekat - www.serbiabusinessnetwork.com ubrzo je dobio Diskobolos – specijalnu nagradu u domenu dizajna, od JISA iz Brisela, 2010. godine. 

DEVETA LETNJA ŠKOLA STUDENATA ISTRAŽIVAČKOG CENTRA „BALTIČKA PRAKSA“(2009)

Održano je predavanje na Devetoj letnjoj školi studenata Istraživačkog centra „Baltička praksa“, koji je organizovan 1-9. avgusta 2009. godine u Brižu (Belgija), uz pomoć Moskovske Visoke škole ekonomije.

Letnja škola imala je 5 glavnih tema: malo preduzetništvo, ljudska prava, demokratski razvoj, korporativno upravljanje, bolonjski proces. Tokom letnje škole blizu 40 studenata i doktoranada, zajedno sa profesorima i ekspertima iz Rusije, Slovačke, Belgije i Saveta Evrope raspravljalo je o ovim temama, fokusirajući se na njihove sfere interesovanja. Ovaj multidisciplinarni projekat obuhvata istraživanje, obrazovanje u sferi ljudskih prava, kao i pitanja evropske saradnje i integracije.

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-