English
   
Zanimljivosti Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

DA LI STE ZNALI DA JE SAVET EVROPE U VELIKOJ MERI ZASLUŽAN ZA UKIDANJE SMRTNE KAZNE U EVROPI?

Savet Evrope je odigrao ključnu ulogu u ukidanju smrtne kazne u Evropi. Protokol br. 6 Evropske povelje o ljudskim pravima, kao i inicijativa Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za ukidanje smrtne kazne u mirnodopskim uslovima, doprineli su podizanju svesti o potrebi ukidanja smrtne kazne. Zahvaljujući svemu ovome, Evropa je danas jedini kontinent gde je smrtna kazna ukinuta. Sve članice Saveta Evrope su ili ukinule ili uvele moratorijum na egzekucije. Štaviše, ukidanje smrtne kazne je jedan od preduslova za članstvo u Savetu Evrope.

DA LI STE ZNALI DA CENTAR SEVER – JUG OVE GODINE SLAVI 20. ROĐENDAN?

Centar Sever-Jug će ove godine proslaviti 21. godinu od osnivanja. Centar trenutno broji 23 člana i funkcioniše kao samostalna međunarodna institucija Saveta Evrope. Vođen je po principu “kvadriloga”: kombinacije 4 partnera iz političkih institucija i civilnog društva: vlada, parlamenata, lokalnih i regionalnih vlasti i NVO. Njegovi glavni ciljevi su da ojača evropsku saradnju i podigne nivo svesti o globalnoj međuzavisnosti i da predloži mere solidarnosti u skladu sa glavnim principima i ciljevima Saveta Evrope, kao što su poštovanje demokratije, ljudskih prava i socijalne kohezije.

DA LI STE ZNALI DA SE OVE GODINE OBELEŽAVA 60. GODIŠNJICA EVROPSKE POVELJE O LJUDSKIM PRAVIMA?

Savet Evrope će ove godine obeležiti 60 godina od usvajanja Evropske povelje o ljudskim pravima. Njome su danas pokrivena ljudska prava preko 800 miliona Evropljana u 47 zemalja. Povelja obavezuje sve članice Saveta Evrope i njeno dosledno sprovođenje nadgleda Evropski sud za ljudska prava.

DA LI STE ZNALI DA JE EVROPSKA UNIJA "POZAJMILA" ZASTAVU OD SAVETA EVROPE ?

Jedan od simbola Evropske Unije, plava zastava sa 12 zlatnih zvezda, zapravo je “pozajmljena” od Saveta Evrope. Parlamentarna skupština i Komitet ministara Saveta Evrope su usvojili ovaj amblem 1955. godine, da bi Evropski parlament 1983. godine odlučio da usvoji zastavu i predložio da ona postane simbol Evropske Unije. Ostale evropske institucije su počele da je koriste 1986. godine.

DA LI STE ZNALI DA SAVET EVROPE GODIŠNJE  IZDVAJA SKORO TRI MILIONA EVRA ZA EVROPSKU OMLADINU?

Savet Evrope posvećuje veliku pažnju i sredstva evropskoj omladini. Direkcija za omladinu i sport, u okviru Generalne direkcije za obrazovanje, kulturu i nasleđe, omladinu i sport Saveta Evrope, Evropska komisija za omladinu, Savetodavno veće o omladini, kao i Evropski centri u Strazburu i Budimpešti, kreiraju i primenjuju mere Saveta Evrope koje se odnose na omladinu. Evropska fondacija za omladinu pri Savetu Evrope, čiji godišnji budžet iznosi oko tri miliona evra, finansijski podržava brojne aktivnosti evropske omladine.

DA LI STE ZNALI DA JE 2010. GODINA MEĐUNARODNA GODINA BIODIVERZITETA?

2010. godina je međunarodna godina biodiverziteta. Ova inicijativa Ujedinjenih nacija ima za cilj da naglasi značaj biodiverziteta za naše živote. Konferencija MNVO Saveta Evrope je ispratila ovu inicijativu organizovanjem Evropskog dana biodiverziteta u aprilu, u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom i Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti. Proslava je krunisana potpisivanjem deklaracije “Zajedničko delanje za biodiverzitet, očuvanje prirodnih oblasti i borbu protiv klimatskih promena”.  Deklaraciju su potpisali predsednik Parlamentarne skupštine, predsednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti i predsednik Konferencije MNVO Saveta Evrope.

DA LI STE ZNALI DA JE PRVI EVROPSKI INSTITUT ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OTVOREN U VILNIUSU?

Prvi Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) otvoren je u Vilniusu u decembru 2009. Institut funkcioniše kao agencija Evropske Unije i ima za cilj da pomogne EU institucijama i zemljama članicama u podizanju svesti građana o rodnoj ravnopravosti. Institut to čini kroz analizu, prikupljanje podataka i distribuciju informacija o ovoj temi. Institut će takođe uspostaviti i koordinisati Evropsku elektronusku mrežu o rodnoj ravnopravnosti. Direktor Instituta je Virginia Langbakk, švedski ekspert za pitanja rodne ravnopravnosti, demokratije i ljudskih prava.

SAVET EVROPE OBELEŽAVA ŠEZDESETOGODIŠNJICU OD OSNIVANJA

Savet Evrope ove godine obeležava šezdesetogodišnjicu od osnivanja. Ceremonija koja je obeležila potpisivanje Londonskog Statuta Saveta Evrope održana je u Lankaster zgradi, u Londonu, 5. maja 2009. Iako neki ljudi sumnjaju u važnost, značaj i budućnost Saveta Evrope, ova međuvladina organizacija  je podjednako važna i neophodna danas koliko je bila pre 60 godina, možda čak i više.
Savet Evrope je uspeo da ukine smrtnu kaznu širom Evrope, razvije i unapredi prava žena i osoba sa invaliditetom. Na polju zaštite demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona, Savet Evrope se sa uspehom nosio sa starim pretnjama, rasizmom, torturom, nehumanim i degradirajućim tretiranjem ljudi.

Za ovu priliku, Savet Evrope je postavio na internet novi informativni sajt. Molimo vas da posetite http://www.coe.int/aboutCoe/default.asp

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-