English
   
CIVIS Info NEWSLETTER Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

CIVIS Info je bilten asocijacije CIVIS, čiji je cilj da čitaoce upozna sa aktivnostima i aktuelnostima naše asocijacije i njenih članica. Imajući u vidu participativni status koji CIVIS uživa pri Savetu Evrope, zadatak ovog biltena je da informiše građane i građanke i o aktivnostima i dostignućima ove institucije.

Jedna od prednosti naše asocijacije je širina i politička i kulturna raznolikost regiona koji pokriva. Prostor Jugoistočne Evrope je neiscrpna riznica razlika, protivrečnosti, ali i zajedničkih problema sa kojima se zemlje ovog regiona susreću u procesu evropskih integracija.

S obzirom na to da je misija CIVIS-a promovisanje i unapređenje prava svih građana i građanki pomenutog regiona uz ostvarenje najviših standarda građanskog civilnog društva, cilj CIVIS Info-a je da pokrene diskusiju, debate i razmene ideja svih zainteresovanih iz zemalja regiona o temama koje zaokupljaju pažnju javnosti pomenutih zemalja.

Podsticanje sarade i dijaloga izmnjloga između građana zemalja Jugoistočne Evrope doprinosi efektnijem rešavanju problema i približavanju Evropskoj Uniji. Na tom putu, iskustvo zemalja regiona koje su već članice EU je dragoceno onim zemljama koje članstvo još nisu ostvarile.

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-